• Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie zryczałtowanych ewidencji przychodów
 • Ewidencje i rozliczenia podatku VAT (Vat dla rolników)
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Deklaracje ZUS
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Roczne zeznania podatkowe
 • Porady prawne
 • Reprezentacja przed US i ZUS
 • Służba kurierska (odbieranie dokumentów)
 • Pełna obsługa czynności związanych z założeniem firmy
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej
 • Sporządzanie wniosków VZM o zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Archiwizacja dokumentów